Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Víkend otvorených parkov

Hrádocké arborétum sa každoročne  zapája do podujatia "Víkend otvorených parkov a záhrad" organizovaného neziskovou organizáciou Národný Trust.

Počas tohto víkendu sú lektorované prehliadky Hrádockého arboréta pre návštevníkov zdarma. 

Viac informácií o tomto podujatí nájdete na https://www.vopz.sk/

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust