Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Historické fotografie

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust