Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Vlastník a správca

 

Vlastníkom Hrádockého arboréta je:

 

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48

011 09 Žilina

www.zilinskazupa.sk

 

Správcom Hrádockého arboréta je:

 

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozeda Dekreta Matejovie

Hradná 534

033 14 Liptovský Hrádok

www.slslhr.sk

 

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust