Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Kontakt

Hrádocké arborétum spravuje:

 

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie

Hradná 534

033 14 Liptovský Hrádok

Telefón: +421 44 5222 147

e-mail: slslhr@slslhr.sk

Ďalšie kontakty na zamestnancov školy nájtete na www.slslhr.sk

 

V prípade záujmu o lektorovanú prehliadku alebo iné služby kontaktujte:

Ing. Pavel Lukáč, vedúci praktického vyučovania

Telefón: +421 911 351 730

e-mail: Pavellukac22@gmail.com

 

V prípade nahlásenia život, alebo zdravie ohrozujúcej situácie, alebo porušovania návštevného poriadku kontaktujte:

Matúš Juráš, záhradník

Telefón: +421 908 333 373

 

V prípade, že chcete prispiet finančným, alebo iným darom na podporu arboréta kontaktujte:

Ing. Ján Lukačko, správca Nadácie lesníckej školy v Liptovskom Hrádku

Telefón: +421 949 226 103

e-mail: janlukackoslslhr@gmail.com

 

V prípade, porušovania návštevného poriadku, alebo vandalizmu po pracovnej dobe, počas víkendov, prízdnin a sviatkov volajte:

Mestská polícia Liptovský Hrádok

Telefón: 159

 

Policajný zbor SR 

Telefón: 158

 

 

 

 

 

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust