Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Mapa náučného chodníka

V Hrádockom arboréte bol vybudovaný náučný chodník. Chodník pozostáva zo 6. informačných tabulí rozmiestnených po ploche arboréta a 100 ks drevených hranolov umiestnených v blízkosti rôznych drevín. Na hranoloch sa nachádzajú informačné tabuľky so slovenskými aj vedeckými názvami drevín.

Tento informačný systém pomaly ohlodáva zub času a preto Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku pripravuje jeho rekonštrukciu a doplnenie o nové kovové tabuľky s QR kódmi. QR kódy umožnia návštevníkom pripojeným na internet dozvedieť sa o drevinách v arboréte viac informácií.

Na nižšie priloženej mape je vyznačené rozmiestnenie informačných tabúľ. 

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust