Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Oznámenie o úprave režimu

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku, ako správca Hrádockého arboréta oznamuje občanom mesta Liptovský Hrádok aj návštevníkom, že od 25.5.2020 bude na základe platného Memoranda o spolupráci pri obnove a údržbe Hrádockého arboréta podpísaného medzi ŽSK, SOŠLaD a Mestom Liptovský Hrádok dňa 29.4.2020 a Návštevného poriadku z 12.5.2020 upravený režim uzatvarania Hrádockého arboréta nasledovne:

Dodržiavanie ustanovení budú kontrolovať pracovníci SOŠLaD ako aj príslušníci Mestskej polície.

Uzatvorenie objektu v určitom čase a obmedzenie vstupu bolo prijaté najmä z dôvodu ochrany kultúrnej pamiatky a chráneného areálu Hrádocké arborétum pred vandalmi a asociálnymi živlami. 

Veríme že dodržiavaním stanovených pravidel a spoločným úsilím sa nám podarí v blízkej budúcnosti vybudovať z Hrádockého arboréta dôstojný objekt pre výučbu, reprezentáciu, ale aj oddych a relaxáciu občanov mesta a návštevníkov.

Ďakujeme za pochopenie

Vedenie školy

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust