Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Historické parky a záhrady Slovenska

Hrádocké arborétum je spolu s inými historickými parkami a záhradami propagovaný aj v rámci zaujímavej webovej stránky Historické parky a záhrady Slovenska.

Nechajte sa inšpirovať touto stránkou a navštívte niektorý z nich.

Parky a záhrady, ktoré vznikli ako unikátne spoločné diela človeka a prírody predstavujú nenahraditeľné pohatstvo našej krajiny.

Web stránka Centra záhradnej kultúry pri Národnom Truste n.o. chce prezentovať hodnoty, význam a krásu historických parkov a záhrad na Slovensku. Poskytnutím praktických a aktuálnych informácií Vás chce motivovať aj k ich osobnej návšteve a aktívnej ochrane ich hodnôt. Vyberte si zo zoznamu jedinečných parkov a záhrad Slovenska ponúkaných na tejto stránke.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust