Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Víkend otvorených parkov a záhrad

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku Vás pozýva na komentované prehliadky Hrádockého arboréta, ktoré budú prebiehať v rámci celoslovenského podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad v termíne od 25. júna do 27. júna 2021.

V priebehu podujatia je pripravených niekoľko komentovaných prehliadok arboréta, ktoré sú zamerané na jeho históriu a evidenciu najstarších drevín, prebiehajúce práce na jeho obnove, či zaujímavosti zo zbierkového fondu drevín.

V piatok 25. júna 2021 ponúkame možnosť objednať si komentovanú prehliadku arboréta pre školské skupiny s nasledovnými témami:

 

Komentované prehliadky budú prebiehať v časoch: 8:00-9:009:30-10:3011:00-12:00 hod.

V prípade Vášho záujmu je potrebné sa objednať vopred, keďže počet skupín je obmedzený (3 skupiny - 3 triedy), na t. č. 0904 929 091.

 

Komentované prehliadky arboréta pre širokú verejnosť budú prebiehať v dňoch 26. a 27. júna 2021 - presný čas a miesto stretnutia sú uvedené na plagátiku, ktorý Vám posielame v prílohe.

      

Podujatie „Víkend otvorených parkov a záhrad“ má medzinárodný charakter a je súčasťou celo­-európskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti pod názvom „Rendez-vous aux Jardins“. V roku 2021 bola zvolená spoločná téma „Odovzdávanie vedomostí“, ktorá zdôrazňuje význam prenosu vedomostí a skúseností z generácie na generáciu, prenos know-how v geografickom zmysle i transfer poznatkov a skúseností vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. Dôležitým kritériom výberu na účasť je zodpovedný prístup a starostlivosť vlastníka o jeho park či záhradu. Cieľom podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany. Hlavným organizátorom podujatia na Slovensku je Národný Trust, n. o., Bratislava.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie v Hrádockom arboréte.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust