Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Memorandum o spolupráci

Streda 29.4.2020 bola významným dňom pre Hrádocké aboretum. O 13:00 hodine sa tu stretla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja pani Erika Jurinová, riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie Viliam Prukner a primátor mesta Liptovský Hrádok , aby spoločne podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci pri prevádzke a obnove kultúrnej pamiatky, chráneného areálu a študijnej plochy Hrádockého arboréta. Podpis dokumentu podporili aj poslanci ŽSK Jaroslav Barok, Anna Dvorščaková, riaditeľ úradu ŽSK Martin Cingel, riaditeľka odboru školstva ŽSK Janka Školová, ako aj ďalší významní hostia a zástupcovia médií.
Veríme, že uvedený dokument pomôže k zlepšeniu súčasného stavu arboréta a zatraktívneniu prostredia pre študentov školy, občanov mesta aj návštevníkov. Veď Hrádocké aborétum je jedinečné svojho druhu nielen v rámci Liptova, Slovenska, ale aj Európy.

Záznam z podujatia zachytil svojou kamerou aj Ľubor Patsch vo svojom filme

Dokumenty na stiahnutie

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust