Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Lektorované prehliadky

Lektorovaná prehliadka zahŕňa prehliadku Hrádockého arboréta s odborným sprievodcom. Obsahom prehliadky je stručné oboznámenie návštevníkov s históriou vzniku arboréta a jeho zaujímavosťami. Lektor prejde s návštevníkmi plochu arboréta a informuje ich o drevinách, ktoré tu rastú. 

Lektorované prehliadky robíme ich len na požiadanie. O lektorovanú prehliadku je potrebné požiadať minimálne 3 pracovné dni vopred u vedúceho praxe Ing. Pavla Lukáča na čísle +421 911 351 730, alebo cez e-mail: pavellukac22@gmail.com

Lektorovaná prehliadka trvá spravidla 45 minút až jednu hodinu. Odporúčaná veľkosť skupiny je cca 15 - 20 návštevníkov. Počas prehliadky arboréta je potrebné dodržiavať návštevný poriadok. 

Lektorované prehliadky môžu byť spoplatnené. Výška platby závisí od veľkosti skupiny, času prehliadky a špeciálnych požiadaviek objednávateľa. Školy na území mesta Liptovský Hrádok majú prehliadky v zmysle Memoranda o spolupráci zdarma. 

Aj napriek našej enormnej snahe vyhovieť požiadavkám návštevníkov Hrádockého arboréta môže mimo pracovnej doby, cez víkendy alebo cez prázdniny nastať situácia, že naša škola nebude schopná zabezpečiť kvalifikovaného sprievodcu. V takom prípade máte možnosť absolvovať zdarma voľnú prehladku objektu. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust