Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Voľné prehliadky

Hrádocké arborétum je voľne prístupné pre verejnosť každý deň v čase od 7:00 do 17:00. V uvedenom čase sa môžu návštevníci v súlade s návštevným poriadkom pohybovať po všetkých asfaltových i nespevnených chodníkoch a vo vyznačených oddychových zónach. 

V Hrádockom arboréte je vybudovaný informačný systém pozostávajúci so šiestich informačných tabulí. Informačné tabule sú doplnené 100 ks agátových hranolov umiestnených v blízkosti niektorých drevín. Na hranoloch sa nachádzajú informačné tabuľky so slovenskými aj vedeckými názvami drevín.

Tento informačný systém pomaly ohlodáva zub času a preto Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku pripravuje jeho rekonštrukciu a doplnenie o nové kovové tabuľky s QR kódmi. QR kódy umožnia návštevníkom pripojeným na internet dozvedieť sa viac informácií o označených drevinách.

Pohyb v arboréte mimo návštevných hodín je v zmysle návštevného poriadku zakázaný. Prosíme o rešpektovanie tohto pravidla. Upozorňujeme návštevníkov, že arborétum je v čase od 23:00 do 4:00 uzamykané príslušníkmi mestskej polície.

 Individuálne prehliadky nie sú v súčasnosti spoplatnené.

Plán zozmiestnenia informačných tabulí si môžete pozrieť na nižšie priloženej mape.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust