Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Prednášky

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku ponúka školám a organizáciám prednášky o Hrádockom arboréte. Prednáška sa môže uskutočniť v priestoroch SOŠ lesníckej a drevárskej, v priestoroch vašej školy, alebo organizácie. Obsah a dĺžku prednášky vieme prispôsobiť vašim požiadavkám. Pri prednáškach mimo priestorov lesníckej a drevárskej školy uvítame miesta, kde je možné pripojene na elekrickú energiu a možnosť projekcie pomocou dataprojektora.

V prípade záujmu o prednášku kontaktujte v dostatočnom časovom predstihu Ing. Pavla Lukáča na čísle +421 911 351 730, alebo cez e-mail: pavellukac22@gmail.com

Prednášky o Hrádockom arboréte môžu byť spoplatnené. Výška platby závisí od špeciálnych požiadaviek objednávateľa. Školy na území mesta Liptovský Hrádok majú prednášky v zmysle Memoranda o spolupráci zdarma. 

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust