Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Prehliadka

Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku ponúka organizovaným skupinám aj možnosť prehliadky školy, ktorá sa nachádza približne 300 m od arboréta. škola má bohatú históriu i tradícície. Patrí medzi najstaršie vzdelávacie inštitúcie na Slobvsnsku. V škole je možné prezrieť si zoologické zbierky, odborné učebne aj malé školské lesnícke múzeum. Priestory našej školy máte možnosť vzhliadnuť aj prostredníctvom virtuálnej prehliadky na našej webovej stránke www.slslhr.sk. Po vzájomnej dohode môžme zabezpečiť aj sprievodné podujatia (napr. lesná pedagogika, streľba na laserovej strelnici, včelárstvo, vábenie zveri, vystúpenie poľovníckych trubačov...)

Prehliadku školy je potrebné dohodnúť vopred s vedúcim praxe Ing. Pavlom Lukáčom na telefónnom čísle +421 911 351 730, alebo cez e-mail: pavellukac22@gmail.comLektorované prehliadky môžu byť spoplatnené. Výška platby závisí od veľkosti skupiny, času prehliadky a špeciálnych požiadaviek objednávateľa. 

 

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust