Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Literatúra

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku vytvorila pre obornú i laickú verejnosť a návštevníkov Hrádockého arboréta odbornú piblikáciu s názvom Sprievodca zbierkami chráneného areálu Hrádocké arborétum. 

Uvedenú publikáciu si môžete zdarma stiahnúť (nižšie uložený súbor), alebo objednať v tlačenej podobe za sumu 10,- €/ ks u vedúceho praxe Ing. Pavla Lukáča na čísle +421 911 351 730, alebo cez e-mail: pavellukac22@gmail.com

Dokumenty na stiahnutie

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust