Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

jedľa biela (Abies alba 'Pyramidalis')

Rod: Jedľa (Abies) | Čeľaď: borovicovité (Pinaceae)

Pôvod:      

Pôvodný druh rozšírený v horských oblastiach južnej a strednej Európy a to od západných Pyrenejí až po juhovýchodné Karpaty. Na východe zasahuje až do časti Malej Ázie, na juhu do Grécka a Sicílie. Menšie izolované areály sa nachádzajú na Korzike a v Pyrenejách. Rastie prirodzene v horských oblastiach v nadmorskej výške od 700 do 1000 m. Úzka kužeľovitá forma bola objavená okolo roku 1850.

Opis:

Jedľa biela Pyramidalis je pomaly až stredne rýchlo rastúci strom s úzkou kužeľovitou až stĺpovitou korunou a bohatým vetvením. Ihlice sú sýtozelené, lesklé. Ročný prírastok je 5-10 (15) cm, okolo 20. roku dosahuje strom výšku 2 až 3 m a šírku 0,7 až 1,2 m.

Nároky:

Hranica jej rozšírenia je limitovaná jej nárokmi na vlhkosť a citlivosť voči neskorým mrazom. Je aj veľmi citlivá na znečistené ovzdušie (predovšetkým oxidmi síry). V južnej časti areálu je vyslovene horským stromom (vystupuje takmer do 2 000 m n. m.), smerom na sever zostupuje aj do nižších polôh (300 m n. m.). Vyžaduje vlhkú hlbšiu pôdu, a ako klasický klimaxový druh znáša dobre zatienenie.

Využitie:

Drevo sa v minulosti používalo na vodných stavbách, ďalej ako stavebné drevo, na výrobu krytiny, sudov a pod. Jedľa biela sa pôvodne používa tiež ako podnož pre štepenie viacerých odrôd okrasných jedlí. Vhodná je na výsadbu do parkov, záhrad, ako solitér alebo do skupín. Dobre znáša i zadláždené plochy.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust