Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

rod Dráč (Berberis sp.)

Pôvod:

Rod Dráč zahŕňa asi 400–500 druhov. Veľká väčšina rastie v strednej a východnej Ázii a Južnej Amerike, v Európe sa prirodzene vyskytujú len 4 druhy.

Opis:

Sú to stále zelené, opadavé alebo poloopadavé tŕnisté kry, vetvy a vetvičky väčšinou slabšie a oblúkovito postavené, drevo žlté, tŕne sú obvykle jednoduché až trojdielne, listy jednoduché, niekedy sperené (tieto druhy zaradené častejšie do rodu Mahonia), striedavé, často ostnato pílkovité, kvety drobnejšie, v rôzne veľkých kvetenstvách, plod je bobuľa s 1 nebo viac semenami.

Nároky:

Vyhovuje im nezamokrená pôda s neutrálnou reakciou, niektoré znášajú i veľmi suchú a vyprahnutú pôdu. Chúlostivé druhy je treba v zime chrániť.

Využitie:

Mnohé druhy majú jedlé plody, listy a drevo väčšiny druhov je však jedovaté. Vďaka svojej veľkej rozmanitosti a efektívnemu habitu sú to veľmi významné okrasné kry, opadavé sú na jeseň pekne sfarbené, opadavé a poloopadavé vysádzame hlavne do skupín ako predsadbu vyšších drevin, ako živé ploty alebo ako sprievodnú zeleň ciest. Stále zelené, väčšinou cennejšie druhy a kultivary vysádzame podľa druhu a sorty do alpínií, jednotlivo i do skupín, ďalej ich používame na obruby a do živých plotov.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust