Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

cypruštek nutkajský (Xanthocyparis nootkatensis (D. Don) Farjon et D. K. Harder)

Rod: Cypruštek (Chamaecyparis ) | Čeľaď: cyprusovité (Cupressaceae)

Pôvod:      

Areál sa tiahne v úzkom pobrežnom pruhu pozdĺž Tichého oceánu od južnej Aljašky cez kanadskú Britskú Kolumbiu po štáty Washington, Oregon a najsevernejšia časť Kalifornie v USA.

Opis:

Jednodomý strom dorastajúci do výšky 20-35 m, kmene môžu dorásť až do 2 m v priemere, borka je sivastá, hrubá, nepravidelne brázdená. Vetvy sú previsnuté, letorasty sú hranaté, trochu sploštené. Listy sú šupinovité, na vrchole tupé až krátko ostnito špicaté. Samčie šištičky sú šedohnedé; samičie šišky tmavo červenohnedé, tvorené  4(–6) šupinami. Dozrievajú a otvárajú sa hneď v prvom roku, len u niektorých populácií až v roku druhom. Semená sú krídlaté, tvoria sa po 2-4 na šupine. Dožíva sa vysokého veku, v prírode sú známi jedinci s vekom viac ako 1800 rokov.

Nároky:

Rastie na vlhkých miestach v zrážkovo bohatých náveterných oblastiach, často na rašeliniskách. Vystupuje do nadmorských výšok okolo 1000 m, optimálne ale rastie len do 400 m. Je to vápnomilná drevina (podľa iných zdrojov sa vápenitým pôdam vyhýba), dobre znáša sucho, znečistenie a polotieň, je úplne otužilý, má rád dostatočnú pôdnu a vzdušnú vlhkosť, znáša ale aj menej vlhké umiestnenie. Zo všetkých druhov rodu rastie v mestskom a priemyselne znečistenom prostredí najlepšie.

Využitie:

Vďaka žlto zfarbenému, trvanlivému, kvalitnému, vonnému drevu sa tejto drevine hovorí Yellow Cedar. Okrem toho má značný dendrologický význam, je od neho odvodených mnoho kultivarov líšiacich sa farbou aj vzrastom. Je vhodný aj pre pestovanie ako bonsaj. Drevo je húževnaté, používané takmer celým obyvateľstvom severozápadného pobrežia na výrobu lukov, pádiel do kanoe, obradných masiek, truhiel, misiek, obručí na rybárske siete. Vrcholky vetvičiek a zelené šištice boli využívané v liečiteľstve. V súčasnej dobe je drevo používané napr. na nábytok či výrobu lodiek.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust