Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

cypruštek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl.)

Rod: Cypruštek (Chamaecyparis ) | Čeľaď: cyprusovité (Cupressaceae)

Pôvod:      

Veľký strom pôvodom zo stredného a južného Japonska, kde sa vyskytuje ako prímesová drevina v nadmorských výškach 400 - 1700 m. Do Európy privezený v roku 1861, a to do Anglicka.

Opis:

Je to strom dosahujúci výšku 30-40 (50) m (u nás len 10- 20 m), jeho priemer vo výške 1,3 m nad zemou môže byť až 2 m. Vytvára kužeľovitú korunu, uvoľnenú u starších jedincoch. Bočné vetvy mierne visiace nadol. Šupinaté, zelené, lesklé lístie. Na spodnej strane sú viditeľné trojuholníkové biele škvrny. Jeho pomenovanie cypruštek hrachonosný pochádza z faktu, že má šišky drobné ako hrach s priemerom 6 milimetrov.

Nároky:

Je to vápnomilná drevina, úplne otužilá, patrí medzi najotužilejšie cyprušteky, ktorý dobre znáša mrazy, znečistenie a polotieň, výrazne však vyžaduje vlahu, bez ktorej presychá. Darí sa mu v každej priepustnej a primerane vlhkej, pokiaľ možno živnej, kyslej až alkalickej pôde, ale na substrát je veľmi prispôsobivý.

Využitie:

Drevo je pekné a červené, menej cenené ako drevo Chamaecyparis obtusa. V Japonsku dôležitý strom na drevo, využívalo sa pre vodné stavby, k stavbe lodí aj ako drevo stolárske. Dreviny sa využívajú tiež v bonsaj kultúre. Pôvodný druh sa pestuje len ojedinele, v parkoch a záhradách prevládajú kultivary, často s ihlicovitými listami.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust