Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

cypruštek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa')

Rod: Cypruštek (Chamaecyparis ) | Čeľaď: cyprusovité (Cupressaceae)

Pôvod:

Dovezený v roku 1843 z Japonska do Belgicka a potom v roku 1861 do Anglicka.

Opis:

Výška 10-30 m, v 10 rokoch asi 4-6 m, koruna široká a riedko kužeľovitá, husto vetvená, konáre odstávajúce, špičky prevísajúce, koncové vetvičky pekne striebrosivé, machovo kučeravé, na dotyk mäkké.Listy všetky ihlicovité, husto dookola postavené, 2-6 mm dlhé, mäkké, zvrchu modrozelené, zospodu striebornobiele.

Nároky:

Je to vápnomilná drevina, úplne otužilá, dobre znáša mrazy, znečistenie a polotieň, výrazne však vyžaduje vlahu, bez ktorej presychá. Darí sa jej v  priepustnej a primerane vlhkej, pokiaľ možno živnej, kyslej až alkalickej pôde.

Využitie:

Využíva sa v okrasnom záhradníctve atiež na pestovanie bonsajov.V Japonsku sa drevo, využívalo pre vodné stavby, k stavbe lodí aj ako drevo stolárske.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust