Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

mechúrnik stromovitý (Colutea arborescens L.)

Rod: Mechúrnik (Colutea ) | Čeľaď: bôbovité (Fabaceae)

Pôvod:

Pôvodným areálom je južná Európa, juh strednej Európy, severná Afrika a západná Ázia, severná hranica areálu prechádza najjužnejšími oblasťami Slovenska. Zavlečený aj do iných častí sveta (napr. Argentínska provincia La Pampa). V SR sa považuje jeho výskyt za nepôvodný.

Opis:

Opadavý ker, husto rozvetvený, 1-5 m vysoký, listy striedavé, s 3-6 pármi eliptických, okrúhlych alebo obráteno vajcovitých lístkov. Kvety v málokvetých strapcoch, kalich zvončekovitý, krátko chlpatý, koruna žltá, kvitne od mája do augusta. Plodom je nápadne nafúknutý nepukavý struk s pergamenovitom stenou.

Nároky: 

Prirodzene tvorí kroviny a rastie na suchých stráňach, v svetlých dubových a borovicových lesoch. Okrem určitých nárokov na teplo je to veľmi prispôsobivá drevina. Preto sa obzvlášť koncom 19. storočia využíval na osadzovanie extrémnych miest, napr. násypy železničných tratí. Okrem zatienenia znesie takmer všetko vrátane znečisteného prostredia. V tuhých zimách môže namŕzať, ale vždy výborne regeneruje.

Využitie:

Tento ker je u nás vysádzaný ako okrasná drevina v záhradách a parkoch, odkiaľ sa rozširuje, občas je vysádzaný aj priamo do voľnej prírody.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust