Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

jedľa biela (Abies alba Mill.)

Rod: Jedľa (Abies) | Čeľaď: borovicovité (Pinaceae)

Pôvod:      

Areál rozšírenia jedle je rozpojitý, obmedzený na horské sústavy južnej a strednej Európy (Pyreneje, Alpy, Karpatský oblúk, Balkánsky polostrov), na Slovensku je drevinou pahorkatín až vysočín, od 300 – 1100 (Vysoké Tatry 1260) m n. m., optimum rozšírenia má  v 4. – 6. lesnom vegetačnom stupni.

Opis:

Jedľa biela dorastá do výšky až 50 m. Vyznačuje sa sivobielou borkou, podľa ktorej dostala aj druhové pomenovanie. Kmeň jedle je štíhly a valcovitý. Vetvenie je praslenovité. Ihlice sú ploché zo spodnej strany majú dva sivasto-striebristé pásiky, vydržia 8 – 11 rokov. Po rozpučení vydávajú ihlice krásnu mierne citrónovú vôňu. Šišky sú stojace a po dozretí sa rozpadávajú.

Nároky:

Je pomerne hojne  rozšírená v strednej Európe, kde často v podhorských a horských oblastiach vytvára spoločenstvá s bukom a smrekom. Svoje optimum má v 5. lesnom vegetačnom stupni na živných stanovištiach.

Využitie:

Drevo jedle bielej sa využíva pri vodných stavbách. Pod hladinou vody bez prístupu vzduchu  vydrží viac ako 100 rokov.  V minulosti sa používala aj na výrobu drevených šindľov a korýt. Využitie nájde aj ako stavebné drevo. Nie je však vhodná na podlahy. Vzhľadom na veľmi odlišnú tvrdosť jarného a letného dreva sa v podlahe vytvárajú ryhy.

Jedlička je symbolom Vianoc. Ten pravý vianočný stromček, ktorý rozvonia váš byt, je vždy z jedle. Študenti lesníckej školy používajú vetvičky jedle pri imatrikuláciách, kde sú adjunkti pasovaní do cechu lesníckeho - jágerského v kruhu z jedľovej čečiny, ale aj pri tradičnom odovzdávaní maturitných stužiek. Jedľový zálomok sa v spojení s čiernou stuhou používa aj na vzdanie poslednej pocty zosnulému poľovníkovi. Jedľová čečina  sa tradične používa aj na výrobu vencov na pamiatku zosnulých, alebo na prikrývanie rastlín ako ochrana proti mrazom.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust