Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Skalník matranský (Cotoneaster matrensis Domokos)

Rod: Skalník (Cotoneaster ) | Čeľaď: ružovité (Rosaceae)

Pôvod:      

Je to drevina Panónskej kotliny a susedných oblastí (východné Alpy,  severozápadné, východné a južné Karpáty, Apusenské vrchy, Dobrudža až do vrchov a dolín severného balkánskeho polostrova). Drevina prirodzene sa vyskytujúca sa na území Slovenska.

Opis:

Dorastá do výšky 0,2 - 0,4 (zriedka do 1,5) m. Vetvy sú rozložité, čierno-červené. Listy sú vajcovité až eliptické, dlhé 3cm, široké 2cm. Kvetenstvo je 2 – 4 početné, svetloružové. Plodom je ružovofialová malvica priemeru 7 – 8 mm obsahujúca (2 -) 3 - 4 kôstky.

Nároky:

Prirodzene rastie na južných expozíciách v nadmorských výškach 400 – 600 m, vyskytuje sa hlavne na skalných stenách v xerotermných spoločenstvách ako aj v presvetlených bučinách a sutinových lesoch. Vyskytuje sa na vápenatých aj kremičitých podložiach, ktoré vytvárajú mozaikovitú vegetáciu so stepnými, lesostepnými trávnymi porastmi často pozdĺž okrajov lesov.

Využitie:

Pestovaný v škôlkach a arborétach ako zbierková drevina.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust