Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Chvojník dvojklasý (Ephedra distachya L.)

Rod: Chvojník (Ephedra) | Čeľaď: chvojníkovité (Ephedraceae)

Pôvod:

Areál druhu sa rozkladá v oblasti od pobrežia juhoeurópskeho Atlantiku cez Panónsku nížinu a pobrežie Čierneho mora až na západnú Sibír a po Strednú Áziu (Kazachstan). Na Slovenskom rastie len veľmi zriedkavo v Podunají, slovenské lokality sa nachádzajú na najsevernejšom okraji európskej časti areálu. Chvojník dvojklasý je na Slovensku zaradený ku kriticky ohrozeným a zákonom chráneným druhom. Prísne chránený je aj v Maďarsku.

Opis:

Dvojdomý poloker, len 10-20 cm vysoký, bohato rozvetvený. Vetvičky rovné alebo zakrivené, ryhované, listy protistojné, šupinovité, na báze zrastené, hnedožlté, len 2 mm dlhé, na okraji blanité. Samčie šištičky v klbkách, samičie jednotlivé alebo v malých skupinkách v pazuchách podporných šupín. Následne miešok dužnatí a červená.

Nároky:

Rastie na viatych pieskoch a lesných okrajoch, v nížinách, na Slovensku zhruba vo výške 110 m n. m., vyskytuje sa aj v pobrežných i horských regiónoch so skalnatým alebo piesčitým podložím, ako aj v stepiach a trávnatých krajinách. Obýva oblasti s nevýživnou, suchou a priepustnou pôdou. Úplne nenáročný, mrazuvzdorný, najlepšie mu vyhovuje plne oslnené miesto a suché, kamenisté až štrkovité, piesočnaté, vždy priepustné pôdy, znáša veľké sucho a horúčavy.

Využitie:

Chvojník je známou liečivou rastlinou, efedrín sa používa na posilnenie srdca aj na zvyšovanie aktivity a pozornosti, tiež pri astme a ochorení dýchacích ciest zvieravým pocitom. Vysádza sa väčšinou ako botanická zvláštnosť, uplatní sa hlavne na veľmi suchých až vyprahnutých stanovištiach, pri ozeleňovaní slnečných múrov a pod. Je dekoratívny, možno ho zasadiť do skalky či na strešnej záhrade, málo známe je jeho upotrebenie ako zaujímavý pôdny kryt.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust