Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

javor poľný (Acer campestre L.)

Rod: Javor (Acer) | Čeľaď: javoroviré (Aceraceae)

Pôvod:      

Je pôvodom z Európy a západnej časti Ázie, introdukovaný je v Severnej Amerike. Rastie na celom území Slovenska ako pôvodná drevina, ale veľmi riedko. Vyskytuje sa do výšky približne 800 m n. m. (na území Slovenska je horná hranica výskytu 970 m n. m.). Na Slovensku tvorí významnú súčasť sutinových lesov v dubovom vegetačnom stupni.

Opis:

Jeho typická výška je 15 metrov, maximálne do 25 m. Jednopohlavné alebo obojpohlavné a vzpriamené zhluky žltozelených kvetov kvitnú v máji. Plodom sú krídlaté dvojnažky usporiadané s krídlami v priamom uhle dlhé približne 4 cm, spočiatku zelené, neskôr svetlohnedé. Má dlaňovito 3 – 5 laločnaté a protistojné svetlozelené listy. Kmeň je tenký, kôra je tmavohnedá, korková a neskôr výrazne zvrásnená.

Nároky:

Obľubuje živné a vápenaté pôdy často v druhej vlne pionierskych drevín alebo neskorší porast spolu s dubmi. V mladosti znáša aj tieň, je odolný voči znečistenému ovzdušiu, suchu, mrazu aj proti horúčavám. Jeho škodcom je fuzáč ázijský (Anoplophoraglabripennis), je náchylný na ochorenia spôsobené hubami Didymosporinaaceris, Uncinulabicornis, Nectriagalligena a Verticilliumalboatrum.

Využitie:

Je pestovaný ako živý plot, pre drevo (materiál a palivo) a ako zdroj cukru. Z našich druhov javorov má najpevnejšie drevo, je tvrdé a elastické, používa sa na výrobu hudobných nástrojov, kuchynského náradia, záhradkárskeho náčinia, v stolárstve a kolárstve. Patrí medzi medonosné dreviny. Mladé listy sú jedlé, dajú sa spracovať ako kaša alebo šalát. V minulosti sa pestoval aj ako krmivo pre dobytok. Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch, pretože vytvára viacero farebných variet. Významná pionierska drevina v nižších nadmorských výškach - v dubovom vegetačnom stupni.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust