Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Jaseň štíhly f. Diversifolia (Fraxinus excelsior L. 'Diversifolia')

Rod: Jaseň (Fraxinus) | Čeľaď: olivovité (Oleaceae)

Pôvod:

Tento kultivar bol nájdený okolo roku 1789 v Anglicku.

Opis:

Strom dosahujúci výšku 15 – 20 m s výrazne užšou korunou než u pôvodného druhu, tá môže byť eliptická, neskôr široko kužeľovitá až vajcovitá. Vetvy redšie a šikmo nasadené, kôra je sivohnedá a má pravidelné, plytké brázdy. Listy jednoduché (max. až trojpočetné, kde postranné lístky sú oveľa menšie), dlhé 14 – 18 cm, spravidla ostro pílkovité. Kvitne v apríli nenápadnými žltými až červenozelenými kvetmi zoskupenými v metlinách. Plodí len veľmi málo, okrídlené orechy, ktoré dozrievajú v septembri až októbri často zostávajú na strome až do jari.

Nároky:

Dobre rastie na vlhších a na živiny bohatých pôdach na plne oslnenom stanovišti až v polotieni, vyhovujú mu otvorené pôdy, v suchu presychá, v mestskom prostredí, obzvlášť vysadený v spevnenom povrchu, často trpí suchom a preto sú tieto podmienky nevhodné a znižujú jeho životnosť. Mladé stromy sú náchylné na poškodenie neskorými mrazmi, je odolný proti vetru, dobre sa regeneruje z bazálneho dreva po tvrdom reze.

Využitie:

Okrasná drevina, uplatní sa vo vetrolamoch a stromoradiach.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust