Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Jaseň mannový (Fraxinus ornus L.)

Rod: Jaseň (Fraxinus) | Čeľaď: olivovité (Oleaceae)

Pôvod:

Južná a juhovýchodná Európa, od Korziky a Sardínie po Balkánsky polostrov až do Malej Ázie. Severná hranica rozšírenia zasahuje na juh Slovenska. Izolovane rastie v Španielsku, bol zavlečený do Argentíny. V SR sa vyskytuje v Kováčovských kopcoch, Slovenskom krase a v pahorkatinách východného Slovenska.

Opis:

Strom 6-15 m vysoký, na extrémnych stanovištiach iba ker. Kmeň 20-30 cm v priemere, borka hladká, šedá, v starobe brázditá. Letorasty šedozelené, oblé, lysé alebo len v blízkosti púčikov jemne chlpaté, listové jazvy polmesiacovité. Púčiky svetlo hnedé až sivo fialové, plstnaté, bočné púčiky guľovité, kryté 2 šupinami, koncový väčší, kužeľovitý, krytý 4 šupinami. Listy striedavé, 12-20 cm dlhé, lístky elipsovité, plytko pílkovité, prostredná žilka na rube hnedavo chlpatá. Kvety v bohatých, koncových metlinách, jednotlivé kvety prevažne obojpohlavné, korunné lístky čiarkovito podlhovasté, biele, vonné, kvitne v apríli až máji. Krídlové nažky podlhovasté až vajcovito podlhovasté.

Nároky:

Svetlomilný druh, v mladosti znášajúci slabé zatienenie. Vydrží extrémny nedostatok vlahy a znesie vysychajúce skalnaté podklady s nepatrnou vrstvou zeminy. Je náročný na živnosť pôdy a dáva prednosť bázickým podkladom, jeho optimum je na vápencoch. Na Slovensku rastie v teplomilných dúbravách, lesných čistinách a slnečných kamenistých svahoch v spoločenstvách Quercion pubescenti-petraeae. V chladných oblastiach vymŕza.

Využitie:

Často sa používa na zalesňovanie krasových oblastí a suchých svahov, tiež ako okrasná drevina.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust