Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Orech čierny (Juglans nigra L.)

Rod: Orech (Carya) | Čeľaď: orechovité (Juglandaceae)

Pôvod:

Pochádza zo Severnej Ameriky, konkrétne z územia od východnej časti USA po predhorie Skalistých hôr. Ako parková a okrasná drevina sa rozšíril do Európy, strednej Ázie a Číny. Do Európy bol introdukovaný v 17. storočí.

Opis:

Až 30 m vysoký strom (vo svojom pôvodnom areáli dorastá až 50 m), s priebežným kmeňom a široko rozložitou korunou. Borka je hnedosivá až čiernosivá, hlboko brázditá. Listy bývajú striedavé, 20-50 cm dlhé a zložené najčastejšie z 15-19 kopijovitých až vajcovitých lístkov s pretiahnutou špičkou. Lístky sú pílkovité, na vrchnej strane lysé a na spodnej roztrúsene chlpaté. Samčie jahňady sú 8-14 cm dlhé, samičie kvety sú v 2-5 početných koncových klasoch, kvitne v máji a júni. Plod, ktorý pri dozrievaní sčernie, je guľovitý, škrupina je veľmi tvrdá, samotný orech je guľovitý a 3-4 cm veľký.

Nároky:

Vo svojom pôvodnom areáli rastie v lesoch. Pretože má malú konkurenčnú schopnosť a je výrazne svetlomilný, najčastejšie sa vyskytuje na lesných okrajoch alebo v blízkosti vodných tokov. Najčastejšie sa vyskytuje s drevinami ako je dub červený (Quercus rubra), gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos), brestovec západný (Celtis occidentalis), ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera), javor cukrový (Acer saccharum), beztŕňovec dvojdomý (Gymnocladus dioicus) a ďalšie druhy. Vyžaduje hlboké, dobre priepustné a živinami bohaté pôdy, neutrálne až mierne bázické a piesčitohlinité až hlinité.

Využitie:

Orech čierny je často pestovaný ako okrasná drevina v parkoch. Pevné a ťažké drevo s tmavohnedým až nafialovelým jadrom je hojne využívané v nábytkárstve. V Severnej Amerike je orech čierny práve pre drevo veľmi cenenou lesníckou drevinou. Plody sú nutrične hodnotné, údajne málo chutné, využívajú sa vo farmácii a bižutérii.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust