Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Smrekovec americký (Larix laricina /Duroi/ C.Koch.)

Rod: Smrekovec (Larix) | Čeľaď: borovicovité (Pinaceae)

Pôvod:      

V Severnej Amerike je rozšírený na východnej časti USA a na východnom pobreží Kanady, odkiaľ má areál rozšírenia na severozápad až smerom k Aljaške. Vytvára tam pestré zmesi so smrekom čiernym, jedľou balzamovou a smrekom bielym, príp. viacerými borovicami a javormi.

Opis:

Malý až stredne veľký strom s výškou 10 – 20 m. Letorasty má ružovohnedé a holé. Kôra je podobná ako pri našom smrekovci opadavom, hrubšia a odolná požiaru.

Nároky:

Je to svetlomilná a pionierka drevina.

Využitie:

V severnej Amerike sa nazýva tamarack, alebo v Kanade akemantak, čiže pružné „drevo na výrobu snežníc“.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust