Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Zemolez alpínsky (Lonicera alpigena L.)

Rod: Zemolez (Lonicera) | Čeľaď: zemolezovité (Caprifoliaceae)

Pôvod:      

Vyskytuje sa v juhoeurópskych pohoriach, v Pyrenejach, Jure, Alpách, Apeninách a cez Dinaridy zasahuje až do pohorí Albánska a severného Grécka. Exklávne v Karpatoch, v Rumunsku a na Slovensku, kde má druh jedinú známu lokalitu v Muránskej planine.

Opis:

Zemolez je vzpriamený, 1–2(3) m vysoký ker, vo vyšších polohách dosahuje iba 50–70 cm a je poliehavý. Konáre oblé alebo štvorhranné, vyplnené svetlosivým stržňom. Kôra sivá až sivožltá, na starších konároch svetlosivá až striebristá, s početnými okrúhlymi, tmavými lenticelami. Púčiky kužeľovité. Listy krátko stopkaté, stopky 1–1,5 cm dlhé, čepele elipsovité až obrátene vajcovité, končisté, celistvo okrajové, (5)8–11 cm dlhé, v mladosti najmä na žilkách chlpaté, neskôr lysé. Kvitne v máji až júli. Kvety po dva v pazuchách listov, na spoločnej, (2)3,5–5 cm dlhej stopke. Listene čiarkovito kopijovité, približne 2 krát také dlhé ako semenník, listence do 1/4 semenníka, na báze zrastené. Kališné zuby trojuholníkovité, žľaznaté, bradavičnaté. Koruna dvojpyskovitá, 12–18 mm dlhá. Semenníky dvoch susedných kvetov dokonale zrastené. Plodom sú lesklé, purpurové dvojbobule.

Nároky:

Rastie predovšetkým v bučinách, zmiešaných a ihličnatých lesoch montánneho stupňa, ďalej na sutinách, krovinami porastených skalách, škrapových planinách a v krovinatých porastoch subalpínskeho stupňa. Druh je viazaný na karbonáty.

Na Slovensku je druh zaradený medzi zraniteľné zákonom chránené druhy. Vzhľadom na to, že na lokalite v Muránskej planine rastie na malej ploche a v nepočetnej populácii, môže ho ohroziť každý negatívny zásah.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust