Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum L.)

Rod: Zemolez (Lonicera) | Čeľaď: zemolezovité (Caprifoliaceae)

Pôvod:

Centrom rozšírenia je Európa až po Altaj. Na Slovensku je súčasťou podrastu listnatých lesov (prevažne dubovo-hrabových), sutinových lesov. Ako pionierska drevina sa môže vyskytovať aj na rúbaniskách. Pôvodná drevina na území Slovenska.

Opis:

Druh zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum) je spravidla 1-3 metre vysoký ker. Borka je hnedá, na starších konároch a kmeni rozbrázdená . Listy protistojné, široko vajcovito elipsovité až okrúhlo vajcovité sú celistvo okrajové; svetlozelené, na rube husto páperisté, na lícnej strane prevažne lysé. Kvety sú obojpohlavné s bielou korunou, veľké do 2 cm, usporiadané po dvoch v redukovanej vidlici. Plody sú červené, guľaté a lesklé dvojité bobule vyrastajúce na cca 1,5 cm dlhej spoločnej stopke.

Nároky:

Tieňomilná drevina až polotieňomilná drevina tvoriacia podrast v lesných spoločenstvách. Uprednostňuje vlhšie a na živiny bohaté pôdy.

Využitie:

Vyšľachtené kultivary sa pestujú ako okrasné kry v záhradách a parkoch. Červené plody sú jedovaté.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust