Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

korkovník sachalinský (Phellodendron sachalinense (Schmidt) Sarg.)

Pôvod:

Stredné Japonsko, Kórea a Čína.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust