Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Smrek Engelmanov (Picea engelmannii /Parry/ Engelm.)

Rod: Smrek (Picea) | Čeľaď: borovicovité (Pinaceae)

Pôvod:

Veľmi charakteristická drevina horských ekosystémov na americkom Západe, areál sa tiahne od centrálnej Britskej Kolumbie v Kanade po severnej Kalifornii, v Skalistých horách po Arizonu a Nové Mexiko. Trochu odlišný typ hodnotený na úrovni subspecie alebo variety rastie ešte v severnom Mexiku.

Opis:

Strom s úzko kužeľovitou korunou, môže dorásť do výšky 45 (-60) m, ale niekedy zostáva len v kríkovej podobe; borka je sivá až červenohnedá; vetvy sú pevné, niekedy mierne sklonené, letorasty sú jemne chlpaté alebo lysé. Ihlice sú  usporiadané vo všetkých smeroch, na priereze štvoruhlé, 1,6-3 (-3,5) cm dlhé, tuhé, modrozelené, s prieduchmi na všetkých stranách, na vrchole ostro špicaté; samčie šištice sú žltkasté. Šišky sú, 3-7 (-8) cm dlhé, fialové až tmavo purpurové; šupiny sú najširšie nad polovicou, na vrchole sú nepravidelne zubaté. Semená sú krídlaté.

Nároky:

Sprevádza horské lesy na svahoch hôr v nadmorských výškach 1000-3000 m. Hoci najprodukčnejšie porasty možno nájsť na stanovištiach dostatočne vlhkých a bohatých živinami, najmä na hrebeňoch Skalistých hôr tvoria spolu s jedľou plstnatoplodou  (Abies lasiocarpa) hornú hranicu lesa, v ktorej okolí môže v extrémnych podmienkach tvoriť aj nízke krovité formy.

Využitie:

Smrek Engelmanov je dôležitý pre severoamerický drevársky priemysel, pretože poskytuje kvalitné drevo V Českej republike ho možno pestovať, avšak ani v parkoch a mestských výsadbách nie je nijako častý. V ČR bol prvýkrát vysadený na Sychrove v roku 1879. Pre okrasu sa niekedy pestujú rôzne kultivary, často zakrpatené.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust