Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Javor mliečny f. Crimson King (Acer platanoides L.'Crimson King')

Rod: Javor (Acer) | Čeľaď: javoroviré (Aceraceae)

Pôvod:

Z Francúzska, Barbier Nursery, okolo roku 1946.

Opis:

Krásny, stredne rýchlo rastúci opadavý strom so širokou korunou. V apríli tvorí nápadné zhluky žltých kvetov a následne vytvára nádherné hlboko laločnaté listy. Listy si zachovávajú purpurovo-červené sfarbenie počas celého vegetačného obdobia a na jeseň sa menia na červenkasto-oranžové. Plody, typické nažky, sú tiež purpurové. Vo veku 20 rokov dorastá do výšky 7 m a šírky 5 m. Dosahuje konečnú výšku 15 m .

Nároky:

Hodí sa aj do najchladnejších oblastí Slovenska. Rastie na vápenatých, piesčitých aj ílovitých pôdach.

Využitie:

Prospieva v otvorených pôdach alebo širších zelených pásoch, vo spevnených plochách nerastie dobre, často trpia zasychaním listov, nie je príliš vhodný pre stromoradia, náchylnejšie na múčnatke, na zasolenie pôdy reaguje citlivo, znižuje sa doba života.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust