Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

borovica Jeffreyova (Pinus jeffreyi Grev. et Balf. )

Rod: Borovica (Pinus) | Čeľaď: borovicovité (Pinaceae)

Pôvod:      

Prirodzene sa vyskytuje v západnej časti Severnej Ameriky, v Kalifornii, Oregone, Nevade. Vyskytuje sa od pahorkatín až po vysoké hory (do 3000 m n. m.), predovšetkým v suchších a chladnejších oblastiach. Dosahuje úctyhodného veku 400-500 rokov.

Opis:

Je to až 45 m vysoký štíhly strom o priemere do 1,5 m s krátkymi a trochu previsnutými vetvami, ktoré tvoria širokú kužeľovitú korunu. Borka škoricovo hnedá, rozpraskaná v široké pásy. Letorasty sú svetlohnedé, ihlice sú väčšinou po 3 vo zväzku, silné, 12-20 cm dlhé, namodralo striebristo zelené s prieduchmi (v našich podmienkach má na vetvách max. 2-3 ročníky ihlíc, preto vzbudzuje pocit riedkeho zaihličenia). Šišky často krátke stopkaté, 12-26 x 5-8 cm.

Nároky:

Je výrazne svetlomilná a veľmi tolerantná ku klimatickým výkyvom i k pôde. Ľahko sa dá pomýliť s borovicou ťažkou a netoleruje zatienenie. Pri zatienení slabo rastie, 40 ročná má výšku len jeden meter.

Využitie:

Je to hospodárska alebo okrasná drevina. Na severoamerickom kontinente je dôležitým zdrojom dreva, v strednej Európe je pestovaná v parkoch ako okrasná solitérna drevina, pre nenáročnosť na pôdu a živiny sa používa tiež pri rekultiváciách pozemkov.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust