Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

borovica čierna (Pinus nigra Arnold.)

Rod: Borovica (Pinus) | Čeľaď: borovicovité (Pinaceae)

Pôvod:      

Drevina rozšírená v Stredomorí - horských oblastiach Balkánu, predhorí Álp, strednom Taliansku  na suchých plochách vápencových pohorí,  severnej Afrike, Malej Ázii, Kryme, Kaukaze. Sekundárne sa vyskytuje v Severnej Amerike.

Opis:

Strom je vysoký 20–50 m s korunou premenlivého tvaru. Konáre sú v praslenoch, pomerne hrubé. Borka je hlboko rozpukaná, sivá až černasto sivá, tvorí obdĺžnikové platničky. Ihlice sú až 160 mm dlhé, pevné, tmavozelené, lesklé, z vnútornej strany matné. Vyrastajú po 2 na brachyblastoch, vytrvávajú 3–5 rokov. Šiška je až 100 mm dlhá a 40 mm široká, sivasto hnedá, sediaca, nerozpadavá.

Nároky:

Je to nenáročná drevina, uprednostňuje bázické horniny. Pestovaná je v lesných kultúrach, často na pôdach suchých a chudobných na živiny. Je odolná voči znečisteniu ovzdušia, častá v mestských výsadbách.

Využitie:

Má veľmi živičnaté drevo, zväčša žlto sfarbené, využíva sa v stavebníctve, v nábytkárskom priemysle, tiež na výrobu terpentínu.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust