Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

javor horský (Acer pseudoplatanus L.)

Rod: Javor (Acer) | Čeľaď: javoroviré (Aceraceae)

Pôvod:

Javor horský je pôvodný v Strednej a Východnej Európe a v Západnej Ázii. Jeho prirodzené rozšírenie zahŕňa Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česko, Slovensko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Litvu, Poľsko, Rumunsko, južné Rusko, Švajčiarsko a bývalú Juhosláviu. Ľahko sa rozmnožuje zo semien a bol introdukovaný na Britské ostrovy v 16. storočí, kde je teraz naturalizovaný, rovnako ako aj v ďalších častiach Európy, Severnej Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu, kde sa môže stať inváznym druhom. Na Slovensku ide o významnú súčasť sutinových lesov. Rastie ako prímes s ostatnými drevinami napr. smrekom a bukom.

Opis:

Môže rásť do výšky asi 40 m. Konáre tvoria širokú a zaoblenú korunu. Mladá kôra je sivá a hladká, keď je staršia, odlupujú sa z nej nepravidelné šupiny. Listy rastú na dlhých červených stopkách, sú veľké a dlhé, s piatimi veľkými vyrastajúcimi lalokmi a hrubými zúbkami. Kvety sú zelenožltej farby a visia v súkvetiach nazývaných metlina (panicula). Produkujú veľké množstvo peľu a nektáru, ktoré sú príťažlivé pre hmyz. Okrídlené semená alebo dvojnažky (diachenium), sa tvoria v pároch. Keď sú zrelé, tak sa vo vetre vrtia k zemi. Padajú od októbra a počas zimy. Nasledujúcu jar voľne klíčia.

Nároky:

Javor horský je ekologický viazaný na hlboké humózne čerstvé pôdy vlhkej horskej klímy a chladnejších údolí okolo vodných tokov. Pri dostatku vzdušnej vlhkosti obsadzuje sutinové stanovištia a rokliny.

Využitie:

Javor horský má tvrdé, krémovo biele husté drevo, ktoré sa používa na výrobu hudobných nástrojov, nábytku, v stolárstve a rezbárstve,  na drevené podlahy a kuchynské náradie. Je tiež dobrý ako palivové drevo. Sadí sa v parkoch na okrasné účely v intravilánoch, pretože jeho tolerancia na znečistenie ovzdušia je vhodná na výsadbu v znečistenom prostredí. Pre svoju toleranciu voči vetru sa často sadí v pobrežných a exponovaných oblastiach ako vetrolam. Samčie aj samičie kvety produkujú bohatý nektár, ktorý vytvára voňavý, jemne ochutený a svetlo sfarbený med. Nektár a bohatý matný žltý okrový peľ zhromažďujú včely ako zdroj potravy. Produkcia miazgy sa na jar intenzívne zvyšuje a podobne ako u javora cukrového sa môže zbierať na výrobu osviežujúcich nápojov, ako zdroj cukru alebo na výrobu piva.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust