Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Borovica lesná (Pinus sylvestris L.)

Rod: Borovica (Pinus) | Čeľaď: borovicovité (Pinaceae)

Pôvod:

Prirodzene osídľuje celé pásmo lesov Eurázie od Pyrenejského polostrova až po Sibír. Pôvodná drevina na území Slovenska. Na Slovensku rastie od 200 do 1 490 m n. m.

Opis:

Strom vysoký 30 – 40 m. Koruna je kužeľovitá, kopulovitá alebo dáždnikovito sploštená. Kôra je hladká, žltohnedá, neskôr sivohnedá. Borka v dolnej časti kmeňa je hrubá, sivohnedá, hlboko rozpukaná. Ihlice sú na priereze polkruhovité, tuhé, ostré. Vyrastajú po dva. Kvitne v máji. Jednodomá rastlina, kvety sú rôznopohlavné. Šiška je kužeľovito vajcovitá, svetlohnedá, vo vnútri tmavohnedá. Dozrieva v jeseni druhého roka. Otvára sa na jar tretieho roku. Semeno podlhovasto vajcovité, rôzne sfarbené s lesklým blanitým krídlom.

Nároky:

Výrazne svetlomilná drevina, nenáročná na pôdu. U nás rastie na Záhorskej nížine (minerálne chudobné viate piesky), v Podunajskej nížine (na karbonatických viatych pieskoch), vo väčšine pohorí ako reliktné borovicové lesy na karbonatických horninách, prípadne v kotlinách na severe Sloveska i na rašeliniskách.

Využitie:

Hospodársky významná. Drevo sa využíva na výrobu trvácich stavebných prvkov, stavebných konštrukcií. Tenká guľatina sa využíva ako banské drevo, stavebné drevo, vinohradnícke drevo ako aj pre výrobu elektrorozvodných stĺpov. Chemický priemysel ho využíva na výrobu buničiny, drevitej vlny atď. Z borovicovej živice sa vyrába terpentín, terpentínový olej a kolofónia.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust