Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

platan východný (Platanus orientalis L.)

Rod: Platan (Platanus) | Čeľaď: platanovité (Platanaceae)

Pôvod:

Druh dreviny platan východný (Platanus orientalis L.)  je  z čeľade platanovité. Platan východný je pôvodný vo východnej časti Stredozemného mora, a to od južného Talianska a Sicílie, cez Balkán, kde sa vyskytuje južne od asi 42. rovnobežky, na východ cez Turecko, Kaukaz po Irán. Je to jediný európsky druh platanu, ostatné sa vyskytujú vo východnej  Ázii a Severnej Amerike. Na území Slovenska je to nepôvodná drevina.

Opis:   

Opadavý až 35 metrov vysoký strom s rozložitou korunou. Borka je svetlosivá až zelenkastosivá, odlupujúca sa vo veľkých platniach, kôra pod ňou belavá až žltkastosivá. Listy striedavé, dlaňovito 5-7 laločné s veľkosťou od 5 do 20 cm; laloky čepele nepravidelne veľké; lícna strana listu sviežozelená a lysá, rubová svetlozelená; mladé listy jemne plstnaté. Plody su chlpaté nažky uložené v rozpadavých guľatých "plodoch" .

Nároky:

Rastie predovšetkým v lužných lesoch a stromových porastoch okolo vodných tokov. Teplomilná a svetlomilná drevina, citlivá na mrazy.

Využitie:      

Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch ako solitér alebo ako súčasť alejí.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust