Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Čerešňa mahalebková (Prunus mahaleb L.)

Rod: Slivka (Prunus) | Čeľaď: ružovité (Rosaceae)

Pôvod:

Pôvodne rozšírená v Španielsku, Južnej Európe, Juhozápadnej Ukrajine až v Strednej Ázii, na Slovensku rastie hlavne na karbonátoch v teplejších oblastiach (Devínska Kobyla), najvyššie položené výskyty sú zaznamenané v oblasti Muránskej planiny - hradné bralo hradu Muráň.

Opis:

Vyšší viackmenný ker až strom dorastajúci do 10 – 13 m často so zakriveným kmeňom, koruna široká, guľovitá až nepravidelná, kôra svetlohnedá až tmavohnedá, borka tmavohnedá až černastá, puká pozdĺžnymi širokými puklinami. Plodžguľovitá, tmavočervená až čierna kôstkovica horkej chuti, kôstka je asi 4 mm veľká, vajcovitá s dvoma rebrami, žltkastá až svetlosivá, hladká, dozrieva v júli až septembri.

Nároky:

Svetlomilná drevina odolná voči suchu, rastie v lesostepných spoločenstvách spolu s dubom plstnatým a jaseňom manovým a inými teplo a suchomilnými drevinami. Rastie hlavne na výhrevných, vysychavých, vápenatých a kamenitých stanovištiach.

Využitie:

Význam má ako krajinotvorný prvok, ozdobná kvetmi, lesklými listami, plodonosná, ako drevina do značnej miery odolná suchu, ale aj exhalátom, aby sa mohla viac využívať pri tvorbe zelene v mestách  v teplejších oblastiach.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust