Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Dub letný (Quercus robur L.)

Rod: dub (Quercus) | Čeľaď: bukovité (Fagaceae)

Pôvod:

Rozšírenie pôvodne takmer v celej Európa okrem chladného severu, na Slovensku od najnižších polôh (lužné lesy – tvrdý luh) cca do 570 m n. m. čiže 1. – 2. lesný vegetačný stupeň – pahorkatiny, z pôvodného rozšírenia ostali už len torzá, je kostrou tvrdého luhu, kde rastie spolu s jaseňom štíhlym, jaseňom úzkolistým, brestom hrabolistým, brestom väzovým, lipami, javorom mliečnym, hrabom obyčajným a inými drevinami luhu. V Liptovskom Hrádku je najvyššie položená dubina duba letného na Slovensku.

Opis:

Dub letný je dlhoveká drevina, dožíva sa 400 – 800 r., koreňová sústava je kolovitá, dosahujúca do veľkej hĺbky (aj niekoľko 10 m), je citlivý na neskoré, ale aj skoré mrazy (skoré mrazy spôsobujú mrazové trhliny), strom vysoký 30 – 40 m, koruna mohutná, široko rozložitá v poraste vyššie nasadená, kôra červenohnedá, neskôr svetlosivá hladká, borkažtmavosivá až černastá, pevná, hrubo pozdĺžne rozpukaná. Asimilačné orgány - jednoduché v základnom tvare obráteno vajcovité,žlisty sú 7 - 15 x 3 - 7 cm veľké, perovito laločnaté až zárezové, laloky sú celistvo okrajové, bočné žily ústia do lalokov aj do zárezov, bočných žíl je 5 až 9 párov, stopka je krátka (2 – 8 mm), báza listu srdcovitá (ukončená dvoma lalokmi), plod je elipsoidná nažka (žaluď), 2 - 4 x 1 - 2 cm veľká, najširšia v strede, nažka je svetlohnedá s tmavšími pozdĺžnymi pásmi uložená v plytkej čiaške, nažky (žalude) dozrievajú v septembri až októbri.

Nároky: 

Svetlomilná a teplomilná drevina, náročná na obsah živín v pôde aj pôdnu vlhkosť, v požiadavke na vlahu rešpektujeme dva ekotypy: lužný - dominantná drevina tvrdého luhu (lužného lesa) a lesostepný (Záhorská nížina - viate piesky).

Využitie:

Po buku spolu s dubom zimným druhá najvýznamnejšia listnatá drevina (hlavne čo sa týka produkcie kvalitného dreva), drevo je jadrové, tvrdé, pružné, jadro je tmavohnedé, dub letný patrí z hľadiska štruktúry dreva do skupiny tzv. listnatých kruhovito pórovitých drevín, drevo je veľmi kvalitné a cenné - využíva sa na výrobu masívneho nábytku, krájaných dýh, sudov a v minulosti sa z dreva dubov stavali lode, plodonosná drevina - plody (žalude) sú významným zdrojom potravy pre lesnú zver a vtáctvo (hlavne v čase, keď je semenný rok), dubová kôra sa využíva v ľudovom liečiteľstve.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust