Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

rešetliak karolínsky (Rhamnus caroliniana Walter)

Pôvod:

Juhozápadná a stredozápadná časť a stred južnej časti USA.
 

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust