Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.)

Rod: Jarabina (Sorbus) | Čeľaď: ružovité (Rosaceae)

Pôvod:

Väčšina územia Európy, Malá Ázia Sibír až severovýchodná Ázia. U nás tvorí súčasť okrajov lesov a rúbanísk. Významné zastúpenie má v porastoch kosodreviny a hornej hranice lesa. Je významnou pionierskou drevinou v smrekovom vegetačnom stupni. Na území Slovenska je pôvodnou drevinou.

Opis:

Drevina jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L. ) – je 15 až 20 metrov vysoký opadavý strom. Borka tmavosivá hladká borka, u starších stromov popraskaná a šupinatá. Listy nepárno-perovito zložené, až 20 cm dlhé listy; listy podlhovasté s ostro pílkovitým okrajom, na rube jemne chlpaté; lícna strana listov svetlozelená, rubová sivozelená. Kvety  biele obojpohlavné päťpočetné kvety usporiadané v mnohopočetných chocholíkovitých metlinách; kvitne v máji až júni. svetločervené, guľaté malvice s veľkosťou do 8 mm.

Nároky:

Polotôňomilná, neskôr svetlomilná rýchlorastúca drevina, nenáročná na pôdne živiny. Pionierska drevina.

Využitie:

Jarabina vtáčia a jej kultivary sa vysádzajú ako okrasné stromy v parkoch. Drevo sa využíva na výrobu hudobných nástrojov. Tepelne spracované plody slúžia na výrobu džemov.  Surové plody sú pre človeka mierne jedovaté. Sú však častou potravou pre vtákov. Podľa toho dostala svoj druhový názov.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust