Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Tavoľník vŕbolistý (Spiraea salicifolia L.)

Rod: Tavoľník (Spiraea) | Čeľaď: ružovité (Rosaceae)

Pôvod:

Druh má rozsiahly areál, ktorý siaha od strednej a východnej Európy cez Ukrajinu na Sibír, do Mongolska a Mandžuska až na Ďaleký východ do Kórei a Japonska.

Opis:

Prútnatý ker s výbežkami, až 2 m vysoký, sa žltohnedým chlpatými letorastami. Listy sú podlhovasté, s 1-4 mm dlhou stopkou a okrajom čepele 1-2krát pílovitým.Kvety sú ružové, veľké asi 1 cm, intenzívne voňajú a bývajú veľmi početné. Kvitne od júna do septembra, plodom sú 3 mm dlhé mechúriky.Kry vytvárajú početné koreňové výbežky a ich pomocou sa rozrastajú do rozľahlých húštin.

Nároky:

Vyskytuje sa na vlhkých a spravidla kyslých pôdach, nájdeme ho v krovinách pozdĺž vodných tokov a rybníkov, v mokraďových jelšinách a tiež na rašelinách. Rastie od pahorkatín do hôr.

Využitie:

Často býva pestovaný ako okrasná rastlina, v Európe vysádzaný už od 2. polovice 16. storočia. Pre svoju nenáročnosť a odolnosť využívaný tiež pri rekultiváciách. Radí sa k významným medonosným rastlinám.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust