Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

tis obyčajný (Taxus baccata L.)

Rod: Tis (Taxus) | Čeľaď: tisovité (Taxaceae)

Pôvod:      

Drevina má pôvodné rozšírenie v celej Európe v dosahu oceánskej klímy, jeho výskyt je v súčasnosti skôr vzácny v dôsledku výrubu v minulosti pre jeho kvalitné drevo. Najväčší prirodzený výskyt v Európe je na Slovensku v Harmaneckej doline (200 – 300 tisíc jedincov). U nás rastie v nadmorských výškach od 430 – 1300 m n. m.

Opis:

Je to nižší strom 10, 15 až 20 m vysoký, často aj viackmenný rozložitý ker, koruna je kužeľovitá, nepravidelná, konáre za mlada v praslenoch vodorovne odstávajúce, kôra je červenohnedá až sivohnedá, borka sa odlupuje v tenkých červenohnedých podlhovastých platničkách, kmeň je svalcovitý, hojné sú adventívne výhonky pri osvetlení, alebo poškodení, koreňová sústava je bohatá – srdcovitá. Je to dlhoveká drevina – dožíva sa až 2000 – 3000 rokov. Asimilačné orgány sú ihlicovité, 20 – 30 x 2 – 2,5 mm veľké, čiarkovité, končisté, ploché, mäkké, na báze zúžené do krátkej stopky z vrchu tmavozelené lesklé, zospodu žltozelené matné, na vetvičke sú usporiadané po špirále vo dvoch radoch, vytrvajú 6 – 8 rokov. Semeno 6 – 8 x 5 mm veľké, oválne, jemne stlačené s 2 – 4 hranami, tmavohnedé pevné osemenie, obalené je pohárikovitým rôsolovitým karmínovo červeným (aj žltým) mieškom (arillus) – jedlý.

Nároky:

Dobre znáša znečistené mestské prostredie ako aj zostrihávanie v živých plotoch.

Využitie:

V súčasnosti je to chránená drevina, drevo je tvrdé, pevné, pružné s veľkým podielom tmavého červenohnedého jadra. Celá rastlina je jedovatá (taxín – zmes alkaloidov, ktoré spôsobujú zástavu dýchania a činnosti srdca). Vyznačuje sa veľmi dobrou pňovou výmladnosťou. Využitie má v záhradníctve ako parková drevina, ktorá tvorí mnoho vzrastových aj farebných foriem. V minulosti drevo slúžilo na výrobu kuší a tiež pri výrobe nábytku – intarzia, konzumuje ho aj vysoká zver zrejme z dôvodu zbavenia sa črevných parazitov.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust