Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

jedľa srienistá (Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr.)

Rod: Jedľa (Abies) | Čeľaď: borovicovité (Pinaceae)

Pôvod:      

Nesúvisle rozšírená od nižších polôh, až po hornú hranicu lesa. V Európe pôvodne rozšírená hlavne v Karpatoch a v Alpách. Veľmi prispôsobivá pionierska a porast spevňujúca drevina, rastie od 4. po 8. lesný vegetačný stupeň. Vytvára pestré zmesi s bukom, jedľou, smrekom, príp. borovicou a javorom, na hornej hranici lesa aj s jarabinou a kosodrevinou.

Opis:

Má ostré pevné modrozelené lesklé ihličie, ktoré je zospodu bielo zelené. Ihlice sú dlhé 2,5 až 6 cm so šírkou cca 2 mm. Rastie vzpriamene, nepravidelne a husto. Patrí medzi pomaly rastúce ihličnany. V dospelosti dosahuje výšku 20 m. Šišky sú až 15 cm dlhé a 4 - 4,5 cm široké a vzpriamené. Majú zeleno-purpurovú farbu. Ročný prírastok je 5 - 10 cm.

Nároky:

Je svetlomilnou drevinou a často sa objavuje na odkrytých plochách po ťažbe a kalamitách. Je stredne náročná na pôdu a vzdušnú vlhkosť, vyžaduje pohyb vzduchu, inak trpí hubovými chorobami ihličia a škodlivým hmyzom. Obľubuje horské pôdy s vysokým obsahom skál a kameňov, rastie aj na vápencoch a dolomitoch. Je mrazuvzdorná do cca - 40°C.

Využitie:

Vysádza sa ako výrazný solitér, ale je vhodná aj do skupinovej výsadby.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust