Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Rod kalina (Viburnum) (Viburnum sp.)

Rod kalina (Viburnum sp.)

Kalina (Viburnum) je rod rastlín patriacich do čeľade pižmovkovité (Adoxaceae). to dreviny s jednoduchými ústretovými listami, rozšírené predovšetkým v miernom pásme severnej pologule. U nás sú zastúpené 2 druhy: kalina obyčajná (Viburnum opulus) a kalina siripútka (Viburnum lantana). Niektoré druhy patria medzi obľúbené okrasné kríky.

Kalina
obyčajná (Viburnum opulus L. subsp. Opulus) rastie v strednej Európe od rovín až po Alpy v nadmorskej výške do 1000 metrov. Väčšinou sa nachádza na vlhkých stanovištiach, v húštinách, brehoch potokov, riek a jazier a na lesných okrajoch.

Kalina siripútka (Viburnum lantana) rastie u nás na slnečných, kamenistých stráňach, v teplomilných a mezofilných krovinách a vo svetlých hájoch (predovšetkým teplomilných doubravách a dubohabřinách) od nížin do podhoria, hlavne v teplejších krajoch a na vápenatých pôdach. Často sa tiež pestuje ako okrasný ker a vysádza v parkoch hlavne kvôli sprvu bielym, neskôr červenajícím a nakoniec čiernym plodom. Pestujú sa tiež rôzne kultivary.

Ľudové liečiteľstvo

Liek z kôry je uvádzaný ako spazmolytikum, najmä pri menštruačných bolestiach. Plody sa podľa niektorých zdrojov osvedčili aj pri liečbe žalúdočných vredov a zvonka pri liečbe ekzémov a vyrážok. Bobule sú obvykle zbierané na jar alebo po prvom mraze; použité môžu byť len vtedy, keď sú zrelé.

Plody obsahujú veľmi nebezpečné toxické látky: kumaríny, ktoré pôsobia ako antikoagulanty, a širokú škálu ďalších toxických látok.

V SR je kalina všeobecná považovaná za jedovatú rastlinu, rovnako ako iné druhy rodu.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust