Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Rod vŕba (Salix) (Salix sp. x11)

Rod vŕba (Salix) je obsiahly rod dvojdomých opadavých drevín z čeľade vrbovitých, zahŕňajúce kozmopolitne rozšírené stromy, kríky i drobné kríčky. Prirodzene rastú blízko vody, v lužných lesoch, na vlhkých lúkach, rašeliniskách či pozdĺž vodných tokov, ale tiež v alpskej vegetácii. Napospol veľmi náročné na svetlo. Na Slovensku sa vyskytuje 22 pôvodných druhov, z toho jeden vyhynutý; Okrem toho sa vyskytuje niekoľko introdukovaných druhov.

Ako zdroj rýchlo obnovovaného dreva a prútia oddávna využívané človekom, vŕbová kôra obsahuje liečivé látky. Kvitnúce jahňady vŕb sú opeľované prevažne hmyzom; patrí k významným včelárskym rastlinám.

Ľudové liečiteľstvo

Z kôry sa získavalo trieslo a salicín pre farmaceutický priemysel. Dnes vŕbovú kôru vcelku vytlačili syntetické zlúčeniny. Na liečbu sa využívali okrem kôry stromu aj samčie jahňady. Kôra sa zbierala na prelome februára a marca do kvitnutia. Droga sa používala ako prostriedok, ktorý zastavuje krvácanie, proti zápalom, pri hnačkách a kataroch žalúdka. Odvar zo samčích kvetov sa dodnes používa pri zápaloch obličiek. Používa sa aj vo veterinárstve.

Využitie dreva

Priemyselne sa využíva pri výrobe preglejky, zápaliek, aglomerových materiálov a je cielene pestovaná pre produkciu biomasy. Menej kvalitné drevo niektorých druhov sa používa najmä na výrobu obalov (debien) a preglejok. Pružné letorasty sú bežným materiálom v košikárstve. Niektoré druhy krovinatých drevín sú zaujímavé pre ich farebnosť, textúru, dobré mechanické vlastnosti spracovania a v neposlednom rade dostupnosť. využiteľné pre drobnejšie práce, napr. šperky, drobné plastiky alebo úžitkové predmety.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust