Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Mandľa nízka (Amygdalus nana L.)

Rod: Mandľa (Amygdalus) | Čeľaď: ružovité (Rosaceae)

Pôvod:      

Rozšírená je od dolného Rakúska cez Maďarsko, juhovýchodnú Európu a Ukrajinu až na Kaukaz a do stepí Strednej Ázie.

Opis:

Krík je  20–70 (výnimočne až 150) cm vysoký, husto vetvený. Vetvy sú lysé, v mladosti hnedozelené, staršie striebristé, husto olistené. Listy sú kopijovitého tvaru na okrajoch pílovité. Druh je premenlivý čo do tvaru listov, veľkosti plodov i farbe kvetov, prevláda ružovo kvitnúca varieta.

Nároky:

Rastie na slnných stráňach, opustených viniciach a na okrajoch svetlých lesov na sprašiach a vápnitých pôdach  v pásme pahorkatín.

Využitie:

Mandľa nízka  patrí na Slovensku ku kriticky ohrozeným druhom. Občas sa pestuje v záhradách ako okrasný ker mnohých kultivarov, obľúbená je predovšetkým v skalkách.

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust